Publikacje

1.Tytuł: „Znaczenie kliniczne i ekonomiczne retransfuzji krwi w alloplastykach stawu biodrowego i kolanowego.

Clinical and cost -effectiveness aspects of retransfusion in total Hip and Knee arthroplasty.

Autorzy: Bartłomiej Dobosz, Julian Dutka, Łukasz Dutka, Paweł Maleta

Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

 

2.Tytuł: „Alloplastyka całkowita kolana z użyciem anatomicznej endoprotezy Journey. Ocena wyników klinicznych i radiologicznych w 2-letniej obserwacji.

Total Knee Arthroplasty with appliance of anatomical Journey endoprosthesis. Clinical and radiological assessment in 2 years observation.”

Autorzy: Julian Dutka, Tomasz Sorysz, Bartłomiej Dobosz, Michał Skowronek

Czasopismo: Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska