Urazy sportowe

Uraz to dynamiczne przeniesienie dużej energii do żywych tkanek, powodujące uszkodzenie tych struktur, a następnie zaburzenie ich czynności.

Urazy sportowe to wszystkie kontuzje doznawane w czasie uprawiana sportu najczęściej przez ludzi młodych.
Częściej występują urazy ścięgien, mięśni oraz stawów rzadziej dochodzi do złamania.

Przyczyny:
-przeciążenia w czasie treningu
-zbyt szybkie podjęcie aktywności fizycznej po doznanym wcześniej urazie lub zachorowaniu
-wadliwy sprzęt sportowy
-nieodpowiedni stan boiska lub obiektu sportowego
-trudne warunki atmosferyczne
-inne czynniki

Mechanizm: Człowiek aktywny fizycznie w wyniku naturalnego entuzjazmu dla sportu ulega najróżniejszym urazom których przyczyny należy szukać w ograniczeniu wytrzymałości układu kostno-ścięgnisto-mięśniowego i  nieproporcjonalnych umiejętności sportowych.

Kontuzje są typowe dla danej dyscypliny sportu, a chory zawodnik jest ze względu na swoje wymagania i cele odmiennym chorym, także pod względem psychicznym. Niektóre z urazów sportowych np. zmiany przeciążeniowe narządu ruchu stanowią chorobę zawodową sportowców i mają wyraźny związek z wyczynem.