Zwichnięcie

Zwichnięciem określamy utratę normalnego kontaktu powierzchni kości w obrębie stawu. Jest to przemieszczenie zakończenia kości poza normalne umiejscowienie w stawie. Objawy zasadnicze to: ból, szybko narastający obrzęk, zniekształcenie i niemożność wykonania ruchu w zwichniętym stawie. Najczęściej zwichnięciu ulegają stawy barkowe, drobne stawy palców (spotykane u koszykarzy) i łokciowe. Dużo rzadsze lecz poważniejsze w skutkach są zwichnięcia stawów kolanowego i skokowego. Urazy te wymagają szybkiej interwencji lekarskiej – najlepiej ortopedycznej.