komórki macierzyste w ortopedii

Komórki macierzyste w skrócie MSC (Mesenchymal Stem Cells) występują w każdym żywym organizmie i stanowią swego rodzaju jego zaplecze regeneracyjne. Komórki te mają potencjalnie nieograniczoną liczbę podziałów i możliwość różnicowania się w kierunku innych komórek, a wynikiem tego jest możliwość osiągnięcia procesu regeneracyjnego. W zależności od miejsca z którego się je izoluje można wyróżnić ESC – embrionic stem cells, komórki embrionalne, pochodzące z krwi pępowinowej, inne to SSC – somatic stem cells, czyli somatyczne komórki macierzyste, występujące w szpiku kostnym i krwi obwodowej człowieka.
 
MSC mezenchymalne komórki macierzyste to te, pobierane od dorosłej osoby stanowią przyszłość leczenia schorzeń ortopedycznych. Mają potencjał zrewolucjonizowania chirurgii ortopedycznej ze względu na ich zdolność przekształcania się nie tylko w komórki tkanki kostnej, tzw. osteoblasty, ale także chrzęstnej, tzw. chondrocyty, a także tkanki łącznej fibrocyty.
 
Zastosowanie komórek macierzystych w ortopedii niesie ze sobą olbrzymie korzyści przy niewielkim ryzyku wystąpienia powikłań. Jest to jedna z najbardziej obiecujących metod leczenia w medycynie regeneracyjnej i ortopedii. Zabiegi są nieinwazyjne i w przypadku wielu schorzeń pozwalają oddalić w czasie konieczność zabiegu operacyjnego. Stosując tą metodę można w znacznym stopniu pobudzić regenerację układu ruchu oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe, ograniczyć stosowanie środków przeciwbólowych i umożliwić powrót do wcześniejszej aktywności fizycznej, a tym samym poprawić komfort życia pacjenta.
 
Ortopedia wykorzystuje komórki macierzyste w leczeniu ubytków kostnych spowodowanych urazami, uszkodzeń więzadeł, uszkodzeń chrząstki, stanów zwyrodnieniowych ścięgien, oraz zmian zwyrodnieniowych stawów. Komórki macierzyste można wykorzystywać również w przypadkach uszkodzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, w leczeniu ran i dystrofii mięśniowych. Podanie odpowiednio spreparowanego i skoncentrowanego materiału w postaci autogennych komórek macierzystych zmniejsza ryzyko powikłań immunologicznych czy zapalnych.
 
Rekonwalescencja po zabiegu trwa zazwyczaj kilka tygodniu podczas których niezbędna jest rehabilitacja i kontrola lekarska, w celu optymalizacji warunków odzyskania sprawności fizycznej.
 
Komórki macierzyste mają ogromny potencjał w leczeniu regeneracyjnym, a także prewencyjnym schorzeń układu ruchu, a co ważniejsze wysiłek włożony w badania nad pewnością bezpieczeństwa, efektywnością stosowania komórek macierzystych i korzyści ekonomiczne już przynosi pożądane efekty.