Konsultacje specjalistyczne

W celu zaplanowania leczenia konieczne jest postawienie rozpoznania-diagnozy, przeprowadzenie wywiadu z pacjentem następnie badania klinicznego, oraz analiza wyników badań- obrazowych RTG, MRI, TK itd.

BADANIE KLINICZNE PACJENTA

Podczas wizyty zadaję szczegółowe pytania dotyczące dolegliwości pacjenta, przeprowadzam badanie czynnościowe i testy kliniczne oraz USG. Oceniam badania dodatkowe takie jak rentgen, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, co pozwala na odniesienie obrazów do badania klinicznego. Czytam dostępny opis tych badań. Analizuję wyniki badań laboratoryjnych.

Terapię planuję w zależności od objawów, w pierwszej kolejności wykorzystując metody leczenia zachowawczego nierzadko połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi, które przeprowadza wykwalifikowany personel medyczny. Jeśli wyczerpane zostały możliwości leczenia zachowawczego lub są wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego informuję pacjenta o zalecanym leczeniu. Decyzję o operacji podejmujemy razem. Pacjent otrzymuje wyczerpującą informację na temat tego jak będzie wyglądał zabieg, ile będzie trwał, jak będzie wyglądała i jak długo będzie trwała rehabilitacja, jakie są ewentualne powikłania po zabiegu i oczywiście jak szybko pacjent wróci do aktywności fizycznej sprzed operacji.

USG NARZĄDU RUCHU

Wartość badania ultrasonograficznego zależy w pierwszej kolejności od doświadczenia i wiedzy lekarza wykonującego badanie. Nowoczesne aparaty do badania usg są zminiaturyzowane, cyfrowa obróbka obrazu pozwala uzyskać ostrą wizję. Decydujące jest właściwe miejsce i sposób przyłożenia głowicy aparatu w czasie badania usg. Interpretacja uzyskanych danych, czyli wnioski, muszą być oparte na szczegółowej znajomości anatomii oraz rzetelnej wiedzy ortopedycznej. Moje doświadczenie to ponad dziesięcioletnia praktyka, w ciągu której wykonuję ponad tysiąc badań rocznie. Wyjściowo wiedzę zdobyłem na licznych kursach, między innymi w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.

USG NARZĄDU RUCHU

Wartość badania ultrasonograficznego zależy w pierwszej kolejności od doświadczenia i wiedzy lekarza wykonującego badanie. Nowoczesne aparaty do badania usg są zminiaturyzowane, cyfrowa obróbka obrazu pozwala uzyskać ostrą wizję. Decydujące jest właściwe miejsce i sposób przyłożenia głowicy aparatu w czasie badania usg. Interpretacja uzyskanych danych, czyli wnioski, muszą być oparte na szczegółowej znajomości anatomii oraz rzetelnej wiedzy ortopedycznej. Moje doświadczenie to ponad dziesięcioletnia praktyka, w ciągu której wykonuję ponad tysiąc badań rocznie. Wyjściowo wiedzę zdobyłem na licznych kursach, między innymi w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.