MEDYCYNA REGENERACYJNA, terapia ortobiologiczna, komórki macierzyste

komórki macierzyste w ortopedii

W zakresie narządu ruchu to terapia ortobiologiczna czyli wykorzystanie autologicznych – własnych tkanek, komórek lub czynników wzrostowych do regeneracji uszkodzeń. W trakcie przygotowanie materiał jest pobierany z organizmu pacjenta, następnie poddawanym preparatyce i w odpowiedni sposób wprowadzany wewnątrz lub w okolicę struktury, której regenerację chcemy uzyskać: stawu, ścięgien, mięśni i kości.  Miejscem pobrania może być analogiczna/autologiczna tkanka znajdująca się w sąsiedztwie operowanej okolicy lub w innej lokalizacji, wybieranej na podstawie badań. Nowoczesne metody pozwalają na pozyskanie pożądanych frakcji komórek z krwi a także szpiku kostnego i tłuszczu, które po odpowiednim przygotowaniu i precyzyjnym podaniu w patologicznie zmienioną okolice mają potencjał do stymulacji regeneracji tkanek.

Bogatopłytkowe osocze – PRP

Bogatopłytkowe osocze – PRP (Platelet-rich plasma) jest jedną z nowoczesnych metod z zakresu rozszerzających się wskazań medycyny regeneracyjnej. Celem zastosowania PRP jest pobudzenie i wzmocnienie procesu reparacji tkanek na skutek uwolnienia czynników wzrostowych, które stymulują szereg procesów fizjologicznych w komórkach tkanek. Na skutek pobudzenia metabolizmu komórkowego uzyskiwane są: stan zapalny, angiogeneza – budowa naczyń krwionośnych oraz synteza macierzy zewnątrz komórkowej czyli tego co tak naprawdę w tkance łącznej najistotniejsze. Terapia bogato płytkowym osoczem w ortopedii i medycynie sportowej stosowana jest coraz częściej ponieważ coraz większa grupa pacjentów poszukuje nieinwazyjnych metod leczenia zarówno w zmianach przeciążeniowych jak i pourazowych. Rosnąca popularność terapii PRP daje możliwości oceny wyników tej metody dodatkowo, różnice w praparatyce i sposobie podania wymagają porównania. PRP jest metoda bezpieczną, która daje potencjalne możliwości skutecznego leczenia uszkodzeń narządu ruchu. Prowadzone są dalsze badania nad jeszcze lepszym określeniem czynników wpływających na odpowiedź organizmu na leczenie PRP. Ustalenie optymalnej praparatyki, w przyszłości „wycelowej” w regenerowaną tkankę jest w trakcie badań naukowych, które są obciążone dużymi wymaganiami związanymi z zasadami medycyny opartej na faktach. Aktualne doniesienia naukowe mówią skuteczności terapii bogatopłytkowym osoczem – PRP (Platelet-rich plasma).

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste w skrócie MSC (Mesenchymal Stem Cells) występują w każdym żywym organizmie i stanowią swego rodzaju zaplecze regeneracyjne. Komórki te mają potencjalnie nieograniczoną liczbę podziałów i możliwość różnicowania się w kierunku innych komórek, a wynikiem tego jest możliwość osiągnięcia procesu regeneracyjnego. W zależności od miejsca z którego się je izoluje można wyróżnić ESC – embrionic stem cells, komórki embrionalne, pochodzące z krwi pępowinowej, inne to SSC – somatic stem cells, czyli somatyczne komórki macierzyste, występujące w szpiku kostnym i krwi obwodowej człowieka.

MSC mezenchymalne komórki macierzyste, pobierane od dorosłej osoby stanowią przyszłość leczenia schorzeń ortopedycznych. Mają potencjał zrewolucjonizowania chirurgii ortopedycznej ze względu na ich zdolność przekształcania się nie tylko w komórki tkanki kostnej, tzw. osteoblasty, ale także chrzęstnej, tzw. chondrocyty, a także tkanki łącznej fibrocyty.

Zastosowanie komórek macierzystych w ortopedii niesie ze sobą potencjalnie olbrzymie korzyści przy niewielkim ryzyku wystąpienia powikłań. Jest jedną z najbardziej obiecujących metod leczenia w medycynie regeneracyjnej i ortopedii. Zabiegi są nieinwazyjne i w przypadku wielu schorzeń pozwalają oddalić w czasie konieczność zabiegu operacyjnego. Stosując tą metodę uzyskujemy możliwość pobudzenia regeneracji układu ruchu oraz zmniejszenia dolegliwości bólowe, ograniczyć stosowanie środków przeciwbólowych i umożliwić powrót do wcześniejszej aktywności fizycznej, a tym samym poprawić komfort życia pacjenta.

W ortopedii potencjalnie wykorzystuje się komórki macierzyste w leczeniu ubytków kostnych spowodowanych urazami, uszkodzeń więzadeł, uszkodzeń chrząstki, stanów zwyrodnieniowych ścięgien, oraz zmian zwyrodnieniowych stawów. Komórki macierzyste można potencjalnie wykorzystywać również w przypadkach uszkodzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, w leczeniu ran i dystrofii mięśniowych. Podanie odpowiednio spreparowanego i skoncentrowanego materiału w postaci autogennych komórek macierzystych zmniejsza ryzyko powikłań immunologicznych czy zapalnych.

Rekonwalescencja po zabiegu trwa zazwyczaj kilka tygodniu podczas których niezbędna jest rehabilitacja i kontrola lekarska, w celu optymalizacji warunków odzyskania sprawności fizycznej.

Komórki macierzyste mają ogromny potencjał w leczeniu regeneracyjnym, a także prewencyjnym schorzeń układu ruchu, a co ważniejsze wysiłek włożony w badania nad pewnością bezpieczeństwa, efektywnością stosowania komórek macierzystych i korzyści ekonomiczne już przynosi pożądane efekty.