choroby układu ruchu u osób starszych

Choroby narządu ruchu są jednymi z najczęściej występujących schorzeń u ludzi powyżej 60 roku życia.

Największy problem – zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa, które powodują pogorszenie sprawności ogólnej, mogą prowadzić do utraty samodzielności.

Leczenie zachowawcze – to przede wszystkim rehabilitacja, leczenie farmakologiczne jako wspomagające

Leczenie chirurgiczne przy braku poprawy, progresji zmian to endoprotezopalstyka.

Reumatoidalne zapalenie stawów – mimo, że największa zapadalność przypada na IV i V dekadę życia, również występuje u ludzi po 60 roku życia, często z podstępnym początkiem, objawami nakładającymi się na już istniejące zmiany, więc rozpoznanie jest zwykle utrudnione.

Osteoporoza – najbardziej rozpowszechniona choroba w wieku starszym poprzez powikłania w postaci złamań, może doprowadzić do inwalidztwa, do całkowitego uzależnienia od osoby drugiej.

Właściwe postępowanie – współpraca z ortopedą, wczesna rehabilitacja po złamaniach oraz zapobieganie upadkom są tak ważne w leczeniu osób starszych.