Uszkodzenia mięśni i ścięgien

Naderwanie lub zerwanie oznacza częściowe lub całkowite przerwanie ciągłości mięśnia lub ścięgna.

Naderwania i zerwania mięśni i ścięgien zazwyczaj mają charakter urazów z przeciążenia, najczęściej nagłego podczas gwałtownego skurczu mięśnia lub w wyniku przewlekłych przeciążeń chorobowo zmienionego ścięgna.

Nadciągnięcie mięśnia jest urazem powstającym w wyniku nadmiernego rozciągnięcia lub krańcowego silnego napięcia mięśnia, który zmniejsza jego normalną zdolność do kurczenia się.

Zerwanie mięśnia lub ścięgna może być wynikiem nagłego ruchu, szarpnięcia lub przedłużonego wysiłku mięśni, gdy mięsień poddany jest wysiłkowi fizycznemu większemu niż jest w stanie wytrzymać.