Zwichnięcia

Zwichnięcie całkowite to przemieszczenie powierzchni stawowych kości (końców kości które tworzą staw), które prowadzi do utraty kontaktu tych powierzchni. Natomiast przypadki częściowego przemieszczenia powierzchni stawowych jest nazywane podwichnięciem. Objawy to: ból, szybko narastający obrzęk, zniekształcenie i brak możliwości wykonania ruchów w zwichniętym stawie.

Najczęściej zwichnięciu ulega staw barkowy, drobne stawy palców (spotykane u koszykarzy) i łokciowy. Dużo rzadsze lecz poważniejsze w skutkach są zwichnięcia stawów kolanowego i skokowego. Zwichnięciom mogą towarzyszyć złamania stawowe. Zwichnięcie wymaga szybkiej interwencji lekarskiej – najlepiej ortopedycznej – nastawienia i unieruchomienia, a pewne przypadki leczenia operacyjnego.